Benoeming Janneke Hoitinga tot directeur-bestuurder Sportstad Heerenveen

Heerenveen, 16 januari 2024

Janneke Hoitinga wordt met ingang van 1 februari benoemd tot directeur-bestuurder van Sportstad Heerenveen B.V.. In haar nieuwe functie zal zij samen met financieel directeur John van Teijen het collegiaal bestuur van de onderneming vormen.

Op 39-jarige leeftijd brengt Janneke Hoitinga een indrukwekkende staat van dienst met zich mee. Tot voor kort bekleedde zij de positie van algemeen directeur bij arbodienst Medprevent en was zij voorzitter van het Stichtingsbestuur Sportclub Heerenveen. Daarnaast is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van Zorggroep Drenthe en voorzitter van het Regiobestuur Fryslân VNO-NCW MKB Noord.

Hoitinga over haar motivatie voor het aanvaarden van de functie bij Sportstad Heerenveen: “Ik zie Sportstad Heerenveen als dé verbinder in Heerenveen als stad van sport en als een organisatie die een voortrekkersrol kan spelen in maatschappelijke thema’s zoals vitaliteit, preventieve zorg, en de noodzakelijke energietransitie. Mijn motivatie om deze functie te aanvaarden komt voort uit het geloof dat we samen, als een onderdeel van een groter geheel, een belangrijke rol kunnen vervullen in de maatschappelijke transitie die voor ons ligt.”

De Raad van Commissarissen is verheugd dat na een zorgvuldige selectie procedure Janneke Hoitinga wordt benoemd. De raad is ervan overtuigd dat Janneke de ideale kandidaat is om de ambitie van Sportstad als verbindende en voorttrekkersrol in de regio op het gebied van sport, onderwijs, sportmedische zorg, en bredere thema’s zoals gezondheid en vitaliteit, verder vorm en uitvoering te geven.

Actueel

Bekijk meer
Alle actueel