Actueel

Officiële start NEF Gezond en Fit

Het vitaliteitsprogramma ‘NEF Gezond en Fit’ is officieel van start gegaan. Onder begeleiding van Sportstad Heerenveen zet NEF zich in voor de vitaliteit van haar werknemers. NEF Gezond en Fit is speciaal gericht op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van NEF met de focus op de verankering binnen de organisatiestructuur. Het doel hiervan is dat medewerkers op de langere termijn gezond naar het werk kunnen blijven gaan.

Werk-leerbedrijf NEF

NEF voert voor een aantal gemeenten uit noordoost Friesland de Participatiewet uit (Wet Sociale Werkvoorziening). Mensen met een afstand tot werk krijgen hier de ondersteuning die ze nodig hebben om te kunnen participeren binnen de arbeidsmarkt. In totaal werken hier zo’n 800 medewerkers verdeeld over de sectoren schoonmaak, groenvoorziening, vervoer, administratie, catering, confectie, montage, industriële verpakking van (dier)voeding en houtbewerking.

Sport- en Beweegprogramma

Het programma gaat van start op de locaties in Dokkum en Kollum. Naar aanleiding van een behoefteonderzoek onder de medewerkers, wordt er een implementatieplan opgesteld en uitgevoerd en kunnen medewerkers deelnemen aan een healthcheck. Het eerste jaar wordt afgesloten met een grote gezamenlijke sportdag waar alle medewerkers aan mee mogen doen.

Sportstad Heerenveen

Het is niet de eerste keer dat Sportstad Heerenveen een vitaliteitsprogramma bij een sociaal werkbedrijf opzet. Bij Caparis in Drachten, Leeuwarden en Heerenveen draait het programma ‘Caparis in Beweging’. Dit programma richt zich op aspecten zoals de vitaliteit, voeding en werkhouding van de medewerkers. Ook Sportstad Heerenveen en NEF hebben eerder al op projectbasis samengewerkt. Inmiddels hebben beide organisaties besloten deze samenwerking in structurele vorm voort te zetten.