Special Sporters Fonds en Sportstad Heerenveen zetten samenwerking voort

Het Special Sporters Fonds en Sportstad Heerenveen hebben de samenwerking voor het On Tour programma voortgezet. ‘Wat in de coronaperiode als idee is ontstaan, is inmiddels uitgegroeid tot een project dat niet meer is weg te denken. We hebben nog genoeg ideeën over hoe we het programma kunnen verduurzamen en in de toekomst verder kunnen uitbreiden. We zijn blij dat Sportstad Heerenveen daarin onze partner is en blijft’, aldus Udo de Goede, voorzitter van de Stichting Special Sporters Fonds.

Voor het programma Special Sporters Fonds On Tour organiseert Sportstad Heerenveen beweegactiviteiten bij woonzorg- en dagbestedingslocaties in de hele provincie. ‘Bewegen is ontzettend belangrijk, voor iedereen. Zeker ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen is het niet altijd mogelijk om naar een activiteit op locatie te komen. Door Special Sporters Fonds On Tour kunnen ze op een hele laagdrempelige manier op hun eigen locatie bewegen’, aldus Rinse Bleeker, algemeen directeur Sportstad Heerenveen. ‘Het is mooi om te zien dat het programma aanslaat. Jaar op jaar zien we een groei in het aantal locaties dat zich aanmeldt. Dit jaar bieden we voor het eerst drie verschillende pakketten aan waar locaties uit kunnen kiezen. Samen met Sport Fryslân zoeken we hierin de samenwerking met de regionale Buurtsportcoach. Zo sluit het aanbod nog beter aan op de wensen, dit zorgt voor nog verdere groei.’

Samenwerking met het onderwijs

In het project Special Sporters Fonds On Tour werkt Sportstad Heerenveen nauw samen met verschillende onderwijsinstellingen. Leerlingen van de Hanzehogeschool, NHL Stenden, CIOS Heerenveen-Leeuwarden, Deltion College en Windesheim Zwolle helpen vanuit hun opleiding bij de verschillende beweegmomenten. Het is voor hen een unieke kans om ervaring op te doen in het geven van sportsessies voor mensen met een verstandelijke beperking.

Over Special Sporters Fonds

De Stichting Special Sporters Fonds is in het leven geroepen om mensen met een verstandelijke beperking uit te dagen om zoveel mogelijk te sporten. Dit is niet alleen belangrijk voor hun gezondheid, maar ook om deel uit te blijven maken van de maatschappij. De stichting zet zich daarom in voor goede faciliteiten en materialen om sport voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijk te maken en indien nodig financiële middelen beschikbaar te stellen.

Meer informatie over het Special Sporters Fonds

Draag jij dit goede doel ook een warm hart toe? Special Sporters Fonds kan de financiële steun goed gebruiken, alle kleine beetjes zijn welkom. Donaties kunnen worden overgemaakt naar bankrekeningnummer: NL 41 ABNA 0245 9908 51 t.n.v. Special Sporters Fonds.

Aanmelden voor het Special Sporters Fonds On Tour