zwemles voor oudere kinderen

zwemles leszwemmen zwemmen zwembad sportstad heerenveen oudere kinderen

zwemles voor oudere kinderen

Bij het ministerie van VWS zijn de minimale eisen van het A- en B diploma vastgelegd. Omdat wij als organisatie kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan, durven wij dan ook met stelligheid te concluderen dat onze zwemmers op een goed niveau afzwemmen. Aan de, door het ministerie vastgestelde eisen, wordt dan ook ruimschoots voldaan. Sportstad Heerenveen neemt de diploma’s af van één van de grootste organisaties in Nederland te weten de NRZ (Nationale Raad Zwemdiploma’s). 

lestijden

Er wordt éénmaal per week drie kwartier gezwommen op dinsdag of donderdag.
tarieven

Bekijk hier de tarieven van zwemles voor oudere kinderen.
inschrijven

Schrijf je online in voor zwemles! Via onze webshop kun je je snel en gemakkelijk inschrijven voor zwemles.


   extra informatie

   handig op te weten

   • inclusief gratis vrij zwemmen tijdens de vrij zwem tijden (met betalende begeleiding van 18+)
   • makkelijk inschrijven op de wachtlijst via onze webshop
   • als uw kind al een aantal lessen elders gevolgd heeft beoordeelt de coördinator van de zwemlessen in welke groep uw kind het beste kan instromen
   • een lesgroep bestaat uit maximaal acht kinderen