Algemene voorwaarden

e-tickets

Toepasselijkheid 

 • Deze ticketvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen (bestellingen) van e-tickets. In gevallen waarin de ticketvoorwaarden niet voorzien, beslist Sportstad Heerenveen.
 • Bij gebruik van onze sportaccommodaties en -faciliteiten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

 

E-tickets

 • Elk e-ticket;
  • beschikt over een unieke QR-code. Deze QR-code wordt elektronisch gecontroleerd bij de toegangscontrole of bij de kassa.
  • geeft eenmalig, voor één persoon, toegang voor het product zoals deze op het e-ticket vermeld staat.
  • is alleen geldig op de datum zoals deze op het e-ticket vermeld staat.
 • Een betaalde e-ticket kan niet worden om gewisseld voor contanten
 • De koper dient het e-ticket zelf af te drukken of digitaal te tonen. Het e-ticket kan worden gescand vanaf een smartphone om zo het milieu te ontlasten.
 • Het is niet toegestaan om (reeds gebruikte) e-tickets door te verkopen. Bij vermoeden van niet-legitieme doorverkoop van de e-tickets kan Sportstad besluiten het e-ticket ongeldig te maken.
 • Indien de geldigheidsdatum van het e-ticket is verlopen is het niet mogelijk om deze te verlengen of aan te passen. Er geldt geen recht op restitutie.