Actueel

valangst bij ouderen

Personal trainer Erik Veen heeft voor zijn opleiding fysiotherapie onderzoek gedaan naar de relatie tussen de balans en valangst bij ouderen. Het doel van deze studie was om de samenhang tussen valangst en balans bij ouderen in kaart te brengen. Dankzij de participanten tussen de 65 en 99 jaar die hieraan meededen, kan er geconcludeerd worden dat deze relatie er is.

Toename van valangst

Recent onderzoek toont aan dat het hoge aantal valincidenten van de afgelopen 9 jaar zorgwekkend is. Ten aanzien van van 2012 is in 2013 het aantal valincidenten in ziekenhuizen gedaald, in verpleeg- en verzorgingshuizen gelijk gebleven en in de thuiszorg juist gestegen. Eén op de drie valincidenten gaat gepaard met letsel. De Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2014 constateerde dat de valangst was toegenomen, ook bij mensen die niet vielen. Hierdoor is het vermijden van deelname aan activiteiten toegenomen onder ouderen. De belangrijkste oorzaken van vallen zijn lichamelijke gezondheidsproblemen en psychische gezondheidsproblemen.

Omdat valangst onder ouderen toeneemt en de oorzaak vaak gepaard gaat met verlies van balans is het goed om de balans van ouderen in kaart te brengen. Een verminderde balans kan een van de oorzaken zijn om te vallen bij ouderen.

Het trainen van de balans vermindert valangst

Aan de hand van de resultaten is er te concluderen dat er een verband is tussen de balans en de mate van valangst bij ouderen. Aan de hand van dit onderzoek wordt de oudere mens geadviseerd om hun balans te gaan trainen, middels oefentherapie. Hiermee verbetert niet alleen de balans en de kans op een val maar ook de door de participant waargenomen valangst.

Auteurs

N. van Gelderen, J. van Gorkum, E. Raap, H. Rijpkema, E. Veen, F. Yntema

IMG-20160226-WA0000