Actueel

Caparis en Sportstad Heerenveen zetten samenwerking voort

Caparis en Sportstad Heerenveen zetten de samenwerking voort. Wat in 2009 begon als bedrijfsfitness, is inmiddels uitgegroeid tot een compleet beweegprogramma: ‘Caparis in Beweging’. Onder begeleiding van Sportstad Heerenveen zet Caparis zich al bijna tien jaar in voor duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en de gezondheid van haar medewerkers. Het beweegprogramma is inmiddels niet meer weg te denken uit de bedrijfscultuur van Caparis.

Foto: Alex Bonnema (directeur Caparis) en Rinse Bleeker (directeur Sportstad Heerenveen) schudden elkaar de hand na het ondertekenen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst in de sporthal van Sportstad Heerenveen. 

Op weg naar een reguliere baan

Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers op de langere termijn gezond aan het werk kunnen blijven en gezond hun pensioen halen. Maria Fischer, beleidsmedewerker van Caparis: “Caparis in Beweging is een prachtig initiatief. Het helpt mensen niet alleen om fit te worden en gezond te blijven, maar het biedt ze ook de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. In sport en spel kunnen allerlei vaardigheden worden aangeleerd, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt van pas komen op weg naar een gewone, betaalde baan.”

Samenwerking tussen sport, zorg en onderwijs

Bij Caparis in Beweging komen sport, zorg en onderwijs samen. Juist deze samenwerking tussen sociale werkorganisatie, sportorganisatie en onderwijsinstellingen maakt dit concept zo uniek. Lowise Hazenberg, coördinator vanuit Sportstad Heerenveen: “Dankzij deze samenwerking kunnen we de deelnemers maatwerk en persoonlijke begeleiding geven. Daarnaast biedt het beweegprogramma de optimale leeromgeving voor studenten. Zij zijn immers de professionals van de toekomst. Studenten kunnen hier een jaar lang hun eigen bedrijf runnen.”

Meer dan alleen sport: een gezonde leefstijl

Het beweegprogramma is meer dan sporten. Naast alle sportmomenten die op locatie (Drachten, Heerenveen en Leeuwarden) worden georganiseerd, houdt het programma zich ook bezig met andere aspecten zoals vitaliteit, voeding en werkhouding. Medewerkers kunnen deelnemen aan voorlichtingen, workshops en fitheidstesten. Het intensieve contact tussen begeleider en medewerker zorgt ervoor dat alle aspecten stap voor stap onderdeel worden van iemands leefstijl.

Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Maria: “Dat het zo goed klikt tussen Caparis en Sportstad Heerenveen komt doordat we dezelfde dingen belangrijk vinden. Beide organisaties stellen de mensen centraal en besteden veel aandacht aan ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.” Voor de komende periode kijkt Caparis samen met Sportstad Heerenveen naar een verdere uitbreiding van het beweegprogramma. Met fysiek en mentaal fitte werknemers gaat Caparis voor duurzame inzetbaarheid.